1) Koryon Villus Biyopsisi

Koryon villus örneklemesi veya koryon villus biyopsisi (CVS), 9-14. gebelik haftaları arasında hamile annenin karınının uygun yerinden veya rahim ağzından ince bir iğne yardımı ile girilmesini takiben (tıpkı amniyosentedeki gibi) 10-15 mikrogram plasenta (eş, son) dokusunun iğne aspirasyonu ile elde edilmesine verilen isimdir. Koryon villus biyopsisi (CVS) de aynen Amniyosentez gibi ultrason eşliğinde yapılan bir işlemdir. Koryon villus biyopsisinin yapılma nedeni aynen Amniyosentezde olduğu gibi anne karnındaki bebeğin kromozomlarında bozukluk olup olmadığının belirlenmesi ve olası bir genetik hastalığın saptanmasıdır. Halk arasında kromozom bozukluklarından en iyi bilineni Down Sendromudur (mongolizm).

Koryon villus biyopsisi (örneklemesi - CVS) yapılmasını gerektiren en sık nedenler Down Sendromu tarama testi olan ikili test veya kombine testde riskin yüksek çıkmış olması, ultrasonda bebekte genetik bozukluk düşündüren bulguların olması (Down sendromu açısından: ense kalınlığı artışı (NT), burun kemiğinin izlenmemesi vb), ileri anne yaşı veya ailede Down sendromu yada başka kromozomal bozukluk olmasıdır.

2)Amniyosentez

Amniyosentez gebeliğin 16-20. haftaları arasında anne karnının uygun yerinden ince bir iğne yardımı ile bebeğin kesesinin içine girilerek bebeğin bulunduğu ortamdan 15-20 cc amniyon sıvısı alınmasına verilen isimdir. Amniyosentez de aynen koryon villus biyopsisi (CVS) gibi ultrasonografi eşliğinde yapılır. Genellikle amniyosentez yapılma nedeni bebekteki kromozom bozukluğu riskinin yüksek olduğu durumlar veya olası bir genetik hastalığın saptanmasıdır. En sık nedenler üçlü test, dörtlü test yüksekliği; ailede Down sendromu veya başka kromozomal bozukluk olması; veya ayrıntılı ultrasonografide kromozom bozukluğunu düşündürecek bulguların saptanmasıdır.

3) Kordosentez

Kordosentez ultrason eşliğinde anne karnının uygun yerinden ince bir iğne yardımı ile bebeğin kesesinin içinden bebeğin göbek kordonu içine girerek kordondaki damarlardan bir miktar kan alınmasıdır. Alınan kan genellikle 2 ml kadardır ve bu bebeğe zarar vermeyecek bir miktardır.

Genellikle bebekteki genetik hastalıkların tanısı için kullanılsa da, bebeğin geçirmiş olduğu enfeksiyonları araştırmak, bazı enzim eksikliklerini ve bebeğin kansızlık durumunu saptamak, trombosit sayısını belirlemek ve doktorun gerekli gördüğü diğer kan tahlilleri için kullanılabilir.

Kordosentez; amniyosentez için geç kalmış hastalarda daha çabuk sonuç alınmak istendiğinde tercih edilmektedir. Kordosentez işlemi gebeliğin on altıncı haftasından önce yapılmamaktadır. Göbek kordonundaki damarların arzu edilen gelişimi yirmi birinci ayda mümkün oluduğundan, kordosentez işleminin, gebeliğin yirmi birinci ayından sonra yapılması teknik açıdan daha sağlıklı olmaktadır.

4) Fetosid İşlemi

Üçüz ve üzerindeki gebeliklerde uygulanan bir işlemdir.Gebeliğin 11-14 haftaları arasında fetosid işlemi yapılarak fetuslardan bir veya daha fazlasının gelişimi durdurulabilir. Bu işlem sayesinde diğer fetusların yaşam şansı artar, erken doğum ve buna bağlı beyin hasarı gibi riskler azaltılmış olur. Fetosid yapılmayan üçüz ve üzeri gebeliklerde fetuslardaki düşük ve erken doğum ve ve buna bağlı beyin hasarı gibi riskler oldukça yüksektir. Bu işlem ince bir iğne yardımı ile karın cildinden girilerek yapılır ve fetusun kalbine ilaç verilerek kalp atışı durdurulur.İşlem Yaklaşık 10 dakika sürer. Gerçekleştirilen işlem sonrasında %7-14 oranında diğer fetusların da kaybedilmesi söz konusu olabilir.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam