Dörtlü Tarama Testi Nedir?

Dörtlü tarama testi (dörtlü test) anne adaylarına 16-21. gebelik haftaları arasında önerilen bir kan testidir. Anne adayından alınan kanda dört ayrı hormon ölçümü yapılır. Dörtlü testin üçlü testten farkı,tarama hassasiyetini artırmak amacıyla üçlü test incelemesinde yapılan üç maddeye İnhibin A adı verilen maddenin eklenmiş olmasıdır.

Bu testte dört hormon ölçümünün sonuçları, anne adayının yaşı, kilosu, sigara kullanıp kullanmadığı gibi değişkenler ve gebelik haftası özel bir bilgisayar programına girilerek değerlendirilir ve risk oranları saptanır. Bu test ile,anne adayının bebeğinde Trizomi 21 (Down Sendromu) , Trizomi 18 ve Trizomi 13, Nöral tüp defekti (Spina bifida , bebeğin omurgasında açıklık) var olma olasılığı belirlenir. Hazırlanan dörtlü test raporunda bu anormal durumlar için risk ayrı ayrı belirtilir.

Üçlü testin hassasiyeti ortalama %60’larda dır. İnhibin A adı verilen madde de ölçüme eklendiğinde yani kısacası dörtlü tarama uygulandığında hassasiyet oldukça yükselmiş ve %80'lere çıkmıştır.

Dörtlü testte anne kanında Beta-hcg, Alfa-feto protein (AFP), serbest Estriol (uE3) ve İnhibin-A adı verilen maddelere bakılır ve değerler o gebelik haftasında bulunan bir anne adayının ortalamasıyla karşılaştırılarak risk oranları belirlenir.

İkili Test Mi, Dörtlü Test Mi?

Bazı doktorlar anne adaylarına hem 11-14 testi (İkili Test) ve dörtlü testi beraberce yaparken, bazı doktorlar sadece ikili test yapabilirler. İkili testin güvenilirliği ,ense kalınlığı ve burun kemiği de hesaplamaya katıldığında %85’e yükselir.

Yalnız diğer önemli nokta, önemli bir anomali olan Nöral tüp defekti (NTD) ilk dönemde saptanamamakta ve bunu en iyi ortaya koyan marker olan AFP ancak 15. haftadan itibaren anlamlı sonuç vermektedir.

Bu nedenle dörtlü tarama testi yapılmasını tercih eden hekimler olabilir.Bir diğer yöntem ise; İkili tarama testi ile Ayrıntılı Ultrasonun beraberce değerlendirilmesidir.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam