İdrar Kaçırma (Üriner İnkontinans) Nedir?

Üriner inkontinans, istemsiz idrar kaçırma, idrarı tutamama veya mesane(idrar torbası) kontrolünün kaybı olarak tanımlanır.Yaşla beraber artan bu şikayete sık rastlanmaktadır. Özellikle kadınlarda daha sık görülür

İdrar kaçırma günlük yaşamı ve yaşam kalitesini etkiliyorsa mutlaka doktora başvurulması gerekir. Çoğu hastada, basit yaşam tarzı değişiklikleri ve basit medikal tedavilerle ciddi sonuçlar alınabilir ve idrar kaçırma sorunu tedavi edilebilir.

İdrar kaçırma günlük yaşamı ve yaşam kalitesini etkiliyorsa mutlaka doktora başvurulması gerekir. Çoğu hastada, basit yaşam tarzı değişiklikleri ve basit medikal tedavilerle ciddi sonuçlar alınabilir ve idrar kaçırma sorunu tedavi edilebilir.

İdrar kaçırmaya sebep olan bir çok durum ve hastalık vardır. Başlıcaları...

 • Gebelik ve doğumlar
 • Geçirilmiş pelvik ameliyatlar (Rahim alınması..)
 • Yaşlanma
 • Menapoz
 • Kilolu olmak
 • Sigara
 • Kronik akciğer hastalıkları
 • Tekrarlayan kabızlık
 • Karın içi kitleler ve asit
 • Kronik böbrek hastalıkları ve diabet
 • Mesane kanserleri ve idrar yolu taşları

İdrar Kaçırma Çeşitleri Nelerdir?

 • Stres üriner inkontinans: Şiddeti değişkenlik göstermekle beraber, öksürme, gülme yada karın içi basınç arttığında damla damla idrar kaçırmaya denir.
 • Urge İnkontinans:Yaşla birlikte artan oranda görülen bu tip idrar kaçırmada hasta kuvvetli bir işeme isteği duyar ve biranda ve bol miktarda idrarda kaçma olur.Bazen felç ya da multiple skleroz gibi hastalıklarda olur.Öksürme ve gülme ile birlikte olmaz, mesane çok doluyken daha sık görülür.Kişi geceleri bile tuvalate gitme ihtiyacı duyar.Bu tip kaçırmada problem mesanedeki duyu bozukluğudur.
 • Mikst tip üriner inkontinans:Her iki idrar kaçırma tipi bir arada olursa mikst tip idrar kaçırma denir.
 • Taşma inkontinansı:Mesanede duyuların algılanamadığı hastalıklarda görülür.Mesane dolu olmasına rağmen; his kaybı nedeniyle idrar yapma hissi gelmez ve idrar mesanede biriktikçe,taşma şeklinde idrar kaçırma olur.Bu tip inkontinans, mesane yaralanmaları, üretra tıkanıklığı veya sinirlerde hasara neden olan diabet, omurilik zedelenmeleri ,Alzheimer,multipl skleroz gibi hastalıklarda görülür.
 • Nokturnal enüresis: Uykuda idrar kaçırma

İdrar Kaçırma Tanısı Nasıl Konur?

Stres test ve ürodinamik inceleme yapılarak idrar kaçırma tanısı konur ve idrar kaçırmanın tipi belirlenir.

İdrar Kaçırma Tedavisi Nasıl Yapılır?

 • Pelvik kasların güçlendirilmesi
 • Kilonun azaltılması,
 • Sigaranın bırakılması
 • Menapozda ise; östrojen hormonu verilmesi
 • Alfa-adrenerjik ilaç kullanılması (Bu ilaçlar üretra (idrarın çıktığı bölüm) basıncını arttırarak idrar kaçırmayı azaltırlar.)
 • Elektrik Stimülasyonu
 • Davranış tedavileri
 • Cerrahi tedaviler

İdrar Kaçırmada Cerrahi Tedaviler Nasıl Yapılır?

Hangi tip ameliyatın seçileceği hastanın idrar kaçırma tipine,kilo ve yaşına göre ve cerrahın denemine göre değişebilir.Öncesinde mutlaka ürodinamik testler yapılarak ameliyattan yarar görüp görmeyeceğine bakılmalıdır.

Günümüzde uygulan en efektif yöntem vajinal yolla gerçekleştirilen cerrahi tekniklerdir. Hasta operasyondan bir gün sonra taburcu edilebilmekte ve hemen günlük yaşamına dönebilmektedir. Günümüzde en sık kullanılan cerrahi prosedürler, Sling (Askı) operasyonlarıdır. Sentetik veya biomateryal kullanılarak pelvik askı oluşturulması, mesane boynu ve üretranın desteklenmesi esasına dayanan operasyonlardır.

TVT, TOT ve mini-sling teknikleri popüler olarak uygulan operasyonlardır. Ameliyathane şartlarında, yaklaşık 15 dakikada, genel veya spinal anestezi altında uygulanabilir. Hasta hemen ertesi gün taburcu edilmektedir.

Başarı oranları % 90' nın üzerindedir ve uzun dönem sonuçları son derece başarılıdır. Dünyada en sık uygulanan jinekolojik operasyonlardandır. Komplikasyon oranları son derece düşüktür.Yüz güldürücü sonuçlar alınabilmektedir.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam