Bebekte Su Toplanması (Hidrops) Nedir?

Bebekte hidrops, Hidrops fetalis veya Eritroblastosis fetalis olarakta bilinir. Hidropsta fetusun karın boşluğunda, göğüs boşluğunda, kalbin etrafında sıvı birikimi vardır.Ciltaltında ödem gelişir.

Hidrops ikiye ayrılır,immun ve nonimmun hidrops. Olguların %25’i immun hidrops, %75 ’lik bölümü ise immunizasyon dışı nedenle oluşan nonimmun hidrops fetalistir.

İmmunize hidropsta sebep fetusun anemik olmasıdır. Fetusun anemik olması da; çoğunlukla Rh uyuşmazlığına bağlı olarak gelişebilir. Nonimmun hidrops fetaliste ise immunizasyon dışındaki herhengi bir faktör bu duruma yol açabilir. Bu durumlar;

 • Kromozomal nedenler
 • Hematolojik
 • Kardiovasküler
 • Renal
 • Pulmoner
 • Gastrointestinal
 • Hepatik
 • Metabolik hastalıklar
 • Konjenital enfeksiyonlar
 • Neoplaziler
 • Plasenta ve kordona ait anomaliler nedeniyle ortaya çıkabilir.
 • Fetal kromozomal hastalıklar
 • İskelet displazileri
 • İkizden ikize transfüzyon sendromları olabilir.

Nonimmun hidrops fetaliste olguların %50-80’inde bu durumun sebebi bulunamaz.

Bebekte Su Toplanması (Hidrops)’Un Tanısı Nasıl Konur?

Hidropsta tanı fetusun ultrasonografik incelenmesi ile ile konabilir. Vücut boşluklarında sıvı toplanması, ciltaltı ödeminin görülmesi tanı koydurucudur. Karın boşluğundaki sıvı asit, göğüs boşluğundaki sıvı hidrotoraks olarak adlandırılır. Göğüste ayrıca akciğerlerin etrafında plevral efüzyon ve kalbin etrafında perikardial efüzyon adı verilen sıvı birikimi görülebilir. Tanı koymak için, için iki alanda sıvı toplanmasının tesbiti yeterlidir. Amniotik sıvının fazlalığı da bu duruma eşlik edebilir.

Hidropik fetuslu gebelerin gebelik haftasına göre uterus boyutları daha büyüktür, gebeler fetal hareketlilikte azalmayı fark edebilirler ve preeklampsili ve preeklampsisiz generalize ödem geliştirebilirler (ör. Mirror sendromu).
Fetal anemide MCA doppler bulgusu genellikle patolojik olur.

Hidropsu Olan Fetuslarda Kromozomal Anomali Görülme Riski Nedir?

Hidropik fetuslarda kromozomal anomali %16 olarak bildirilmiştir. Bu anomaliler genellikle turner senromu, Trizomi-21, Trizomi-13 ve Trizomi-18 şeklindedir.

Bebekte Su Toplanması (Hidrops)’a Yaklaşım Nasıl Olmalıdır?

Öncelikle detaylı bir anamnez alınmalıdır.Ayrıntılı ultrason, fetal eko ve Doppler akımlarının ölçümü, anneye laboratuvar testleri,tam kan sayımı,kan grubu tayini,indirekt Coombs testi, kan şekeri ve biyokimya,Torch ve parvovirüs B19 testi,hemoglobin elektroforezi yapılmalıdır.Fetal karyotipleme gerekir.

Bebekte su toplanmasının Rh uyuşmazlığına bağlı immunize hidrops mu, yoksa nonimmun hidrops mu olduğunu ayırt etmek gerekir.

Bebekte Su Toplanmasının Prognozu (Gidişatı) Nasıldır?

Prognoz; hidropsun sebebine ve ek anomali bulunup bulunmamasına bağlı olarak değişir. Hidrops, fetal anomali ile birlikteyse,gerilemiyorsa ve sebep bulunamıyorsa; fetal veya neonatal (yenidoğan bebek) prognoz kötüdür.

Ancak; İzole asit durumunda kendiliğinden gerileme söz konusu olabilir. İmmun hidrops durumlarında anne karnında bebeğe kan verilerek başarı oranı % 80’lere çıkmaktadır.

Bebekte Su Toplanmasında Tedavi Nasıl Yapılır?

Nonimmun hidrops varsa sebebe göre tedavi yapılabilir. Örneğin fetusun kalbinde taşiaritmi varsa ilaç tedavisi durumu düzeltebilir. İmmun hidrops durumlarında intrauterin kan transfüzyonu ile başarı yüksektir. Bunların dışındaki hidrops fetalis olgularında bilinen etkin tedavi yoktur.Doğum,yenidoğan yoğun bakımı olan bir merkezde planlanmalıdır.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam