Ense Kalınlığı Artışı Nedir?

Ense kalınlığının 3 milimetreden fazla olması artmış fetal ense kalınlığı,NT artışı olarak kabul edilmektedir.Ense kalınlığı arttıkça kromozomal anomalilerin sıklığı da artmaktadır.

Nicholaides ve arkadaşlarının artmış ense kalınlığının ne ölçüde değerli olduğunu araştırdıkları bir çalışmada, Down sendromu için;

 • 3 mm lik NT ölçümü ......3 kez artmış risk
 • 4 mm lik NT ölçümü.......18 kez artmış risk
 • 5 mm lik NT ölçümü.......28 kez artmış risk içerir.

Ense Kalınlığının Arttığı Durumlar Nelerdir?

 • Kromozomal bozukluklar: Trizomi 13, trizomi 18, trizomi 21 (Down sendromu), Turner sendromu (45, X0), Traslokasyonlar, Triploidiler
 • Özellikle konjenital kalp hastalıkları ile beraber sıkça artar.
 • Büyük damar anomalileri
 • Kalp ve Akciğer anomalileri (diyafram hernisi)
 • Böbrek anomalileri
 • Karın duvarı anomalileri (omfalosel, gastroşizis)
 • Bazı genetik sendromlar (Arthrogryposis, Noonan sendromu, Smith-Lemli-Opitz sendromu, Stickler sendromu, Jarcho-Levin sendromu,VACTERL sendromu)
 • İskelet displazileri

Fetal ense kalınlığının arttığı durumlarda kalp anomalisi görülme riski artmıştır o yüzden ense kalınlığı artmış olan fetusların mutlaka ekokardiyografi ile değerlendirilmesi gerekir.

Ense kalınlığı artışı ile kromozom bozuklukları dışında, fetal anomali riskleri artmıştır.

NT:

 • 3 mm ………….%2,4 fetal anomali görülme riski artar
 • 4 mm ………….%7,1
 • 5 mm…………..%12.3
 • 6 mm…………..%16.7
 • 7 mm…………..%35.6

Ense Kalınlığı Artmış İse Ne Yapılmalıdır?

NT kalınlığı ne kadar artmışsa fetusta bir anomali olma riski de buna paralel olarak o kadar artar. Bu olgularda CVS (Koryon villus biopsisi) ile fetusta kromozomal anomali olup olmadığı değerlendirilir. Kromozomlar normal çıkarsa, 20-22. haftalarda detaylı ultrason ve fetal ekokardiyografi incelemesi ile fetustaki olası diğer anomaliler taranmalıdır.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam